Besplatna dostava za narudžbe iznad 60€ za slanje u Republiku Hrvatsku.
manuela picard

Politika privatnosti

Politika privatnosti osobnih podataka MANUELA PICARD d.o.o.

(dalje u tekstu: Voditelj obrade)

 

Uvodne odredbe

Voditelj obrade je trgovačko društvo MANUELA PICARD d.o.o. saloni za uljepšavanje sa sjedištem u Zagrebu, Kraljevec 20a, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 24048388747, MBS: 081125516, čiju primarnu djelatnost obuhvaća vođenje frizerskog salona i salona za uljepšavanje. Osim navedenog, putem ove Internet stranice voditelj obrade obavlja i djelatnost prodaje i distribucije kozmetičkih preparata, kao što su razni preparati za uljepšavanje te za njegu i održavanje tijela.

Voditelj obrade prodaju vrši u salonima i putem web shopa prisutnog na ovoj internet stranici.

S ciljem zaštite osobnih podataka u skladu o odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Voditelj obrade, ovim putem potvrđuje kako beziznimno, pravodobno i potpuno primjenjuje pravne propise u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata.

S ciljem transparentnog informiranja svih korisnika ove web stranice – ispitanika Voditelj obrade donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.

Djelatnost Voditelj obrade-a nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Voditelj obrade susreće i koje obrađuje, su u podaci prikupljeni uz privolu, a u svrhu realizacije kupoprodaje ili u svrhu izravnog marketinga (tzv. „newsletter“).

Svrha Politike privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti je upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu Voditelja obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju, kako bi se postigla potpuna zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka. Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

Pojam osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti  predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Voditelja obrade odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika. Osobne podatke prikupljamo isključivo onda kada nam za to ispitanik da privolu: prilikom registracije na stranicu ili putem raznih obrazaca na stranici.

Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja Voditelja obrade s kupovnim navikama kupaca - ispitanika, kao i u informativne svrhe te u svrhu promidžbe usluga i proizvoda Voditelja obrade.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit;
 • izvršenja ugovora o kupoprodaji;
 • promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
 • naše interne statističke obrade podataka;
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
 • izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
 • legitimnog interesa.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

U slučaju da na našoj stranici vršite plaćanje kreditnim ili debitnim karticama, naš poslovni partner T-Com Pay Way koji navedenu uslugu omogućava, daje sljedeću Izjavu o zaštiti prijenosa osobnih podataka.

Kao Voditelj obrade uvijek Vam dajemo mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka. Isto tako, na našoj Internet stranici postoji rubrika naziva „Prijava na newsletter“ u koju možete unijeti svoje kontakt podatke na koje ćemo Vam se obraćati s informacijama o našim proizvodima, ponudama, sniženjima i akcijskim ponudama. Uvijek imate mogućnost odluke želite li ili ne da se Vaše ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice.

Voditelj obrade neće bez Vaše posebne privole Vaše osobne podatke prenositi neovlaštenim trećim osobama, neće Vam slati e-poruke koje su u suprotnosti s uvjetima upotrebe, a u bilo kojem trenutku možete se odjaviti liste primatelja bilo koje e-pošte.

Prikupljene osobne podatke Voditelj obrade pohranjuje do opoziva pohrane osobnih podataka od strane ispitanika. Ispitanik u bilo kojem trenutku može povući svoj pristanak na daljnje prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, a opoziv pohrane osobnih podataka može zatražiti pismenim putem na adresu tvrtke ili putem elektroničke pošte na manuela@manuelapicard.com.

Kada posjećujete našu Internet stranicu, naš server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.

Ova Internet stranica koristi kolačiće kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te korisničko iskustvo.  Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Međutim, ukoliko to ne želite, možete ih odbiti, ali onda postoji šansa da će funkcionalnost stranice biti ograničena.

Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih igara ili radi izvršenja ugovora.

 

Prava ispitanika

Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:

 • brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelj obrade za obradom Vaših osobnih podataka;
 • ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
 • prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
 • prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;
 • ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: manuela@manuelapicard.com. Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

 

Upravljanje incidentima

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, društva Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

 

Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

 

U Zagrebu dana 03.05.2020.

Manuela Picard saloni poznati su po threadingu obrva, a u svojoj raskošnoj ponudi nude najpoznatije svjetske tretmane kao što su Hydrafacial®, Venus Legacy™, Dermapen®, ZO® Skin Health by dr. OBAGI, Alma Soprano Platinum lasersko uklanjanje dlačica i superiornu depilaciju australskim Jax Wax voskom, lash lift, brow laminaciju, puder obrve i trajno iscrtavanje usana.
Manuela Picard Beauty Atelier & Brow Bar
CENTAR CVJETNI

Centar Cvjetni, 1.kat,
Trg Petra Preradovića 6, 10000 Zagreb
099 517 4112 ili 099 351 1722

Manuela Picard Brow Bar
GAJEVA
Gajeva 8, 10000 Zagreb
099 4545 494
 • Instagram
 • Tiktok
 • Facebook
magnifiercross